De Rooyse Wissel

Behandeling

In de Rooyse Wissel worden volwassen mannen met ernstige problematieken verpleegd en behandeld. Vaak is er sprake van een combinatie van psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheids- of ontwikkelingsstoornissen, seksuele problematiek en/of een verslaving. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd. Zonder behandeling is de kans groot dat zij opnieuw een ernstig delict plegen. Vaak hebben patiënten eerst een gevangenisstraf uitgezeten voordat ze in onze kliniek worden opgenomen. 

De behandeling in onze kliniek is erop gericht de risicofactoren te verminderen en zo de kans te verkleinen dat een patiënt opnieuw een delict pleegt. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert in de maatschappij. Met een vaste woonplaats, werk, een opleiding of andere dagbesteding en een sociaal netwerk.

Een belangrijk onderdeel in de behandeling is het samen met de patiënt inzichtelijk maken van de delictomstandigheden: hoe verhoudt de problematiek van de patiënt zich tot het plegen van een delict? Vanuit een uitgebreide delictanalyse kunnen risicofactoren worden bepaald. Dit zijn de factoren die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het delict. De behandeldoelen worden afgeleid vanuit de geformuleerde risicofactoren en vertaald in interventies. De interventies worden ingezet binnen verschillende disciplines. Deze disciplines zijn het sociotherapeutisch milieu, therapie en tijdsbesteding, leren en werken.

Hoe de behandeling wordt vormgegeven, wordt besproken tijdens de behandelplanbespreking. Daarbij zijn alle disciplines aanwezig en het Hoofd Behandeling is voorzitter. De behandellijn wordt vastgelegd in het behandelplan, dat ieder half jaar wordt geëvalueerd.

Bij een tbs-maatregel beoordeelt de rechter de voortgang van de tbs-maatregel. De rechter kan de maatregel met één of twee jaar verlengen, totdat het gewenste behandelresultaat is bereikt. Als de rechter vindt dat een patiënt veilig kan terugkeren in de maatschappij beëindigt hij de tbs-maatregel op een voorwaardelijke basis, waarbij de tbs-maatregel wordt gecontinueerd en de dwangverpleging wordt beëindigd. De patiënt moet zich dan bijvoorbeeld houden aan een contactverbod, een alcoholverbod of een drugsverbod. De reclassering houdt toezicht. Als de patiënt zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de rechter besluiten dat hij weer moet worden opgenomen in de kliniek. Deze voorwaarden bij beëindiging kunnen maximaal negen jaar duren.

De kliniek adviseert de rechter over het al dan niet verlengen van de dwangverpleging, maar de rechter beslist onafhankelijk en kan dus afwijken van het advies van de kliniek.

Snel weten hoe de tbs-maatregel werkt? Bekijk dan dit filmpje van RTL Nieuws.