De Rooyse Wissel

Zorgprogramma's

Eenmaal opgenomen in onze kliniek volgt iedere patiënt, na grondige diagnostiek, een zorgprogramma. Een zorgprogramma is een samenhangend behandel- en zorgaanbod voor een bepaalde categorie patiënten. De Rooyse Wissel onderscheidt de volgende zorgprogramma’s:

  • Zorgprogramma voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Zorgprogramma voor patiënten met psychotische kwetsbaarheid
  • Zorgprogramma voor patiënten met een verstandelijke beperking

Een zorgprogramma beschrijft voor iedere behandelfase welke behandelactiviteiten (kunnen) worden aangeboden. Hierdoor is het behandelaanbod voor een bepaalde categorie patiënten hetzelfde. Toch wordt iedere patiënt op maat behandeld, doordat een zorgprogramma uit verschillende behandelmodules is opgebouwd. Voor iedere patiënt wordt bekeken welke individuele- of groepstherapieën en trainingen nodig zijn om zijn risicofactoren – de factoren die tot delicten leiden – te verminderen en een veilige en verantwoorde resocialisatie mogelijk te maken.

Standaard is in ieder geval het delictbewerkingstraject, met daarin de delictanalyse en de delictketen: waarom heeft deze patiënt op dat moment met dat slachtoffer dat delict gepleegd. Een standaard behandeldoel is tevens het realiseren van een terugvalpreventieplan. Hierin zijn voor zowel de patiënt als de hulpverlening strategieën opgenomen om het risico op herhaling zo klein mogelijk te houden door tijdig en adequaat te reageren op de eerste signalen die wijzen op een eventuele terugval in gedrag. Ook familie en vrienden van de patiënt kunnen een zeer belangrijke, signalerende rol spelen en worden waar mogelijk betrokken bij de opstelling van dit plan.