Nieuwsbrief FPC de Rooyse Wissel | oktober 2015 Webversie  
De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
  Brug 'De Verbinding' feestelijk geopend  
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
 
 
De Rooyse Wissel bestaat dit jaar 15 jaar. Daar besteden we op gepaste wijze aandacht aan, onder meer door de regio een cadeau aan te bieden. Samen met de gemeente Venray werd besloten de brug in het wandelgebied Testrik/Kempkensberg (gemeente Venray) te vervangen, als cadeau voor de regio. Met de brug wordt de verbinding tussen de Rooyse Wissel en de regio gesymboliseerd.

Op 21 oktober werd de brug 'De Verbinding' feestelijk geopend door Algemeen directeur van de Rooyse Wissel Hyacinthe van Bussel en wethouder Besturen Ike Busser.
 
     
 
Lees meer hierover op onze website
 
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
  ForFACT-team polikliniek Tegelen behaalt keurmerk  
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
 

Het ForFACT-team van polikliniek de Horst in Tegelen heeft het keurmerk Forensisch FACT ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (Stichting CCAF). Dat is een prestatie waar we buitengewoon trots op zijn!  

Stichting CCAF toetst de kwaliteit van ForFACT-teams in onafhankelijke audits. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model.

Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

 
     
 
Lees meer over ForFACT op onze website
 
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
  Word buddy van één van onze patiënten  
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
  Voor veel patiënten van de Rooyse Wissel is het moeilijk om contact met familie en vrienden (weer) op te bouwen en te onderhouden. Eenzaamheid en een sociaal isolement liggen op de loer en bemoeilijken een terugkeer in de samenleving. Samen met PORTAAL werken we daarom aan een buddyproject, waarmee we vrijwilligers koppelen aan patiënten in onze kliniek of aan ex-patiënten.  
     
 
Meer weten over het buddyproject?
 
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
  Ondernemende organisatie zoekt...  
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel
  Werken bij de Rooyse Wissel betekent functioneren in het spanningsveld tussen behandelen en beveiligen. We zijn een ondernemende organisatie met toegewijde professionals. We hebben de ambitie om uitmuntende zorg en expertise te leveren. Naast een prettige en uitdagende werkplek bieden we ook uitstekende arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO GGZ.  
     
 
Bekijk onze actuele vacatures
 
De Rooyse Wissel   De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel De Rooyse Wissel