De Rooyse Wissel

Promotieonderzoek

Emotional states, crime and violence: a schema therapy approach to the understanding and treatment of forensic patients with personality disorders.

Op 25 april 2013 promoveerde drs. Marije Keulen - de Vos, wetenschappelijk onderzoeker bij de Rooyse Wissel, op haar onderzoek naar de effectiviteit van schematherapie in de behandeling van patiënten met een forse persoonlijkheidsproblematiek. Keulen - de Vos onderzocht in welke mate schematherapie een zinvolle bijdrage kan leveren in de behandeling van deze patiënten. 

Uit het onderzoek blijkt dat crimineel gedrag en het ontstaan ervan begrepen kunnen worden door het gedrag te definiëren als opeenvolgende schema modi. Schema modi zijn emotionele toestanden, die steeds veranderen en die iemands doen, denken en voelen sterk bepalen. Schematherapie blijkt in combinatie met dramatherapie erg effectief in het uitlokken van schema modi, waardoor het gedrag van patiënten beter zichtbaar wordt en beter kan worden begrepen. Hierdoor kan het gedrag - en daarmee de risicofactoren - beter worden behandeld. 

Download het proefschrift.