De Rooyse Wissel

Organisatie

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie in Venray. We verplegen en behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafrechtelijke maatregel of een civielrechtelijke maatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een (nieuw) ernstig delict te verminderen. Ruim 400 medewerkers leveren hoogwaardige klinische en transmurale zorg en behandeling aan onze patiënten.

Via forensisch psychiatrische polikliniek de Horst leveren we ambulante behandeling aan de vaak moeilijk te bereiken patiënten met een complexe problematiek. In het Werkhuis kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, training volgen en ondersteuning krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Cliënten worden bij het Werkhuis aangemeld vanuit de (forensische) psychiatrie, de reclassering, het UWV of de gemeente. In forensisch RIBW de Schakel en forensisch RIBW de Vliet verblijven patiënten met een complexe gedragsproblematiek. Door deze problematiek kunnen ze niet bij een reguliere instelling terecht. Via onze RIBW’s - regionale instellingen voor begeleid wonen - bieden we verblijf voor deze patiënten. Forensisch RIBW de Schakel richt zich in het bijzonder op patiënten met een verstandelijke beperking.

Jaarlijks maken we met het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken over het aantal patiënten dat we opnemen en behandelen en de vergoeding die we daarvoor krijgen. Voor het behandelbeleid, het beheer en de exploitatie van de kliniek zijn de directie en de Raad van Bestuur verantwoordelijk.

Op contracten met de Rooyse Wissel zijn Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. De inkoopvoorwaarden bestaan uit: Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG), een Module Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en een Module Personeel Niet In Loondienst (PNIL).