De Rooyse Wissel

Forensisch RIBW de Schakel

Samen met onze ketenpartners streven we naar een aaneengesloten keten van voorzieningen voor onze patiënten, zodat patiënten steeds de zorg en behandeling krijgen die ze nodig hebben. Om de doorstroom van patiënten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen naar vervolginstellingen te bevorderen, hebben we samen met STEVIG forensisch RIBW de Schakel opgezet. 

Via de Schakel bieden we verblijf en behandeling aan patiënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, maar door hun problematiek niet in een reguliere instelling terecht kunnen. Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van het verblijf op de Schakel en wordt gevolgd bij het Werkhuis

Door de samenwerking wordt de jarenlange en breed gewaardeerde kennis en expertise van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialisatie, risicomanagement en behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking gebundeld. 

Neem voor meer informatie over de Vliet contact op met de:
Opname- en plaatsingscoördinator
T 0478 519 675 / 06 82 30 72 25
E plaatsingscommissie@derooysewissel.nl

Download de folder 'Informatie voor nieuwe cliënten'
Download de folder 'Informatie voor verwijzers'