De Rooyse Wissel

Intensief casemanagement

In de gemeenten Venlo, Venray, Gennep, Bergen, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel verzorgt de Rooyse Wissel het intensief casemanagement huiselijk geweld. Onze casemanagers zijn van 7.30-22.00u, 7 dagen per week bereikbaar om hulpvragen te coördineren.

Huiselijk geweld is onacceptabel, grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. Het gaat zelden of nooit vanzelf over. Daarom is het belangrijk om het geweld te stoppen en de veiligheid van alle gezinsleden (opnieuw) te waarborgen.

Als er een melding over een (dreigend) tijdelijk huisverbod vanwege huiselijk geweld bij ons binnenkomt, is het eerste doel om het geweld onmiddellijk te stoppen. Binnen 24 uur bezoeken we het betreffende gezin. Daarna bepalen we welke hulp nodig is en zien we toe op een adequate uitvoering.

De casemanagers van de Rooyse Wissel hebben jarenlange ervaring met de behandeling van mensen met complexe (psychische) problemen met bijbehorend risicomanagement. Zij zijn daardoor als geen ander in staat om passende hulpverleningstrajecten te coördineren. Doel op korte termijn is het waarborgen van veiligheid, voor de langere termijn het doorbreken van de geweldscyclus en het voorkomen van terugval.

Download de folder ‘Intensief casemanagement huiselijk geweld’

Meldpunt Signaal
Naast de uitvoering van het intensief casemanagement huiselijk geweld houden de casemanagers zich ook bezig met Meldpunt Signaal. Het meldpunt is bedoeld voor naasten, bezorgde burgers, hulpverleners en mensen die het gevoel hebben de grip op hun leven (dreigen) te verliezen. Het gaat hierbij om niet acute zorg.

Meldpunt Signaal is een initiatief van 7 gemeenten in Noord-Limburg en is sinds december 2019 operationeel. Het is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Door contact op te nemen met Meldpunt Signaal kun je een groot verschil maken voor degene om wie je bezorgd bent. Onze professionals zijn speciaal getraind om in te schatten wat er aan de hand is en wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Meer informatie: meldpuntsignaal.nl