De Rooyse Wissel

Polikliniek de Horst

Via forensisch psychiatrische polikliniek de Horst leveren we ambulante behandeling aan de vaak moeilijk te bereiken patiënten met een complexe problematiek.
De multidisciplinaire FOR FACT-teams zoeken patiënten op daar waar ze wonen en werken. Het forensisch hulpaanbod is gericht op alle leefgebieden. Als er sprake is van een (potentiële) crisissituatie wordt de zorg geïntensiveerd en kan de patiënt meerdere keren per dag thuis worden bezocht. De ervaring leert dat de wijkgerichte aanpak beter werkt om patiënten in behandeling te houden dan de reguliere poliklinische aanpak.

Een behandeling bij de Horst kan worden opgelegd, maar patiënten kunnen zich ook vrijwillig laten behandelen. Voor een behandeling is altijd een verwijzing van huisarts, reclassering of behandelaar in een GGZ-instelling nodig.

De Horst heeft vestigingen in Blerick, Maastricht, Roermond en Helmond-Peelland.