De Rooyse Wissel

Publicaties

Jaarverslagen
Ieder jaar brengen we een jaarverslag uit. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 

De jaarverslagen van forensisch psychiatrische polikliniek de Horst vind je hier. 

Infographics
De belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar brengen we op 1 A4 in kaart met onze infographics.

Recidiveonderzoek
De Rooyse Wissel voert een doorlopend recidiveonderzoek uit. Klik hier voor de resultaten van ons recidive-onderzoek. 

Openheid binnen geslotenheid
De wereld achter de hekken van de Rooyse Wissel blijft voor velen onzichtbaar. Welke patiënten verblijven er? Wat doen ze de hele dag? Hoe vinden de professionals van de Rooyse Wissel het om in deze kliniek te werken? En hoe ervaren patiënten hun verblijf en behandeling? Een verslaggever van Dagblad de Limburger bezocht – samen met een fotograaf – van oktober 2013 tot en met april 2014 de Rooyse Wissel met regelmaat. Ze bezochten onder meer een woonafdeling, de werkplaatsen en de separeer. Vrijwel overal spraken ze met medewerkers en patiënten. Hun ervaringen en indrukken legden ze in woord en beeld vast. Vanaf februari 2014 verscheen de 10-delige artikelenreeks ‘Tbs’ in Dagblad de Limburger. Alle artikelen zijn gebundeld in het boekje 'Openheid binnen geslotenheid'. 

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle ggz-aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In ons kwaliteitsstatuut beschrijven we hoe we de zorg voor onze patiënten organiseren en hoe we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierdoor kunnen patiënten en hun familie, financiers, toetsende en toezichthoudende instanties zich een beeld vormen van de kwaliteit van zorg van de Rooyse Wissel.