De Rooyse Wissel

Samenwerking

Samenwerking met andere instellingen is essentieel. Samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling en daarmee de veiligheid van de samenleving verbeteren en zorgen voor een aaneengesloten zorgketen. Daarom werken we op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en ketenzorg nauw samen met onder meer:

  • GGZ Nederland vertegenwoordigt de forensisch psychiatrische centra en klinieken in het overleg met de Directie Forensische Zorg (DForZo) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit overleg worden de inkoopvoorwaarden voor plaatsing van tbs-patiënten binnen de forensische psychiatrie besproken. Ook de prestatie-indicatoren voor de forensische psychiatrie bespreekt GGZ Nederland met DForZo;
  • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP);
  • Maastricht University en Radboud Universiteit;
  • (Vervolg-)instellingen voor geestelijke gezondheidszorg;
  • Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering en Leger des Heils Reclassering;
  • Gemeenten en Veiligheidshuizen;
  • TBS Nederland is een initiatief van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Op www.tbsnederland.nl vind je informatie over tbs en de wijze waarop we de behandeling en veiligheid binnen de tbs-maatregel vormgeven. Naast nieuws over tbs vind je op de website ook onze gezamenlijke visie op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.